Jak poznat čmelíky u slepic

Čmelíci u slepic jsou pro každého chovatele, ale i pro samotné slepice pohromou. Čmelík kuří neboli muňky u slepic se velice rychle množí a proto je zapotřebí zasáhnout co nejdříve. Jak ale vůbec poznat čmelíky u slepic?
cmelik kuri u slepic

Jak vypadá čmelík kuří

Čmelík kuří neboli muňka je drobný cizopasný roztoč – slepičí parazit. Čmelík kuří však nenapadá pouze slepice, ale i křepelky, kačeny, husy, krůty nebo holuby. Tito paraziti slepic jsou pouhým okem velice špatně rozpoznatelní, jelikož se jedná o opravdu drobného roztoče. Čmelík kuří dosahuje velikost od 0,4 do 1,0mm. Zbarvení muňky u slepic se liší v závislosti na tom, kolik krve již nasála. Nenakrmení čmelíci u slepic mají většinou světle šedou barvu, nakrmení bývají zbarveni do rudo hněda.

Kde se čmelík kuří nejčastěji vyskytuje

Čmelík kuří je noční tvor, který se živí krví svého hostitele. To znamená, že muňky v noci vylézají ze svých úkrytů, mezi které patří různé škvíry a štěrbiny v kurníku a útočí na drůbež, z které sají krev. Jakmile se čmelík kuří dostatečně nasytí, opět se schová do nejrůznějších úkrytů, kde se následně páří a klade vejce. Čmelíci se často shlukují k sobě do velkých kolonií, a právě tehdy je můžete snadno rozpoznat pouhým okem.  

Cmelici u slepic

Příznaky výskytu čmelíků u slepic

Výskyt muňky u slepic můžete pozorovat i z chování slepic. Pokud se čmelíci u slepic přemnoží, můžete sledovat snížení snůšky vajec nebo skvrny od krve na vejcích. Čmelíci u slepic také způsobují drůbeži veliký neklid, podráždění, oslabení a v nejhorším případě může docházet i k úhynu. Pokud čmelík kuří nemá dostatek hostitelů, může napadnout i psi, kočky nebo dokonce i člověka.

Jak na čmelíky u slepic

Samice klade 3-7 vajíček za den, které se v dobrých podmínkách vyvinou již za 1 týden v dospělé čmelíky schopné páření. Proces rozmnožování je tedy velice rychlý a jakmile muňky u slepic v kurníku objevíte, je zapotřebí ihned jednat. Nejúčinnější kombinací je použít přípravky na plochy, např. SCHOPF MILBEN XPERT 15g, které slouží k vyhubení čmelíků společně s přípravky určené přímo na zvířata, např. SCHOPF REUDANON AEROSOL 400ml, které fungují jako účinný postřik na slepice proti čmelíkům. Více o výběru vhodných přípravků proti čmelíkům se dozvíte v tomto článku.

   
DOPORUČENÁ KOMBINACE PŘÍPRAVKŮ

Potřebujete poradit nebo objednat?